РАСПОРЕД ЧАСОВА 04.06.2018–08.06.2018.                          

                              

Год.

ПОНЕДЈЕЉАК

04.06.2018.

УТОРАК

05.06.2018.

СРИЈЕДА

06.06.2018.

ЧЕТВРТАК

07.06.2018.

ПЕТАК

08.06.2018.

I

Антропомоторика (П)

I и II група   09.00 – 10.30

Биомеханика (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

10.30-12.00 учионица 4

Мјерења у спорту (Т)

09.00-10.30 учионица 3

Одбојка (П)

I и II група10.30-12.00

Одбојка (Т)

09.00-10.30 уционица 1

Теорија физичке културе (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

09.00- 10.30учионица 1

Антропомотрика (Т)

студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 1

II

Фудбал (Т)

09.00-10.30 учионица 1

Теорија и организација изборног спорта – Фудбал

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 1

Биомеханика (Т)

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 4

Аеробик (Т)

10.30-12.00 учионица 1

Фудбал (П)

I група и II група 09.00 – 10.30

Спортска медицина (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

-Редовни и ванредни студенти

10.30 – 12.00 учионица 1

Елементарне игре (Т)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Теорија спортског тренинга (П)

студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

I група и II група    10.30-12.00

Спортска гимнастика)

I група и II група 10.30-13.30

Теорија спортског тренинга (Т)

студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица  2

Спортска гимнастика (Т)

12.00-13.00 учионица 2

III

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ