РАСПОРЕД ЧАСОВА 28.05.2018–01.06.2018.                         

                              

Год.

ПОНЕДЈЕЉАК

28.05.2018.

УТОРАК

29.05.2018.

СРИЈЕДА

30.05.2018.

ЧЕТВРТАК

31.05.2018.

ПЕТАК

01.06.2018.

I

Антропомоторика (П)

I и II група   09.00 – 10.30

Одбојка (Т)

(Колоквијум)

10.30-12.00 уционица 4

Биомеханика (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

12.00-13.30 учионица 4

Мјерења у спорту (Т)

(Колоквијум)

09.00-10.30 учионица 3

Теорија физичке културе (Т)

- студијски програм спорт

- студијски програм физичко васпитање

ВАНРЕДНИ СТУДИЈ

10.30-12.00 учионица 3

Одбојка (П)

I и II група 10.30-12.00

Теорија физичке културе (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

09.00- 10.30 учионица 1

Фитнес (Т)

студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 1

Информатика и рачунарство (Т)

- студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

Редовни и ванредни студенти

09.00-12.0информатички кабинет

Антропомотрика (Т)

студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

(Колоквијум)

09.00-10.30 учионица 4

II

Фудбал (Т)

10.30-12.00 учионица 2

Теорија и организација изборног спорта – Кошарка

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 1

Биомеханика (Т)

- студијски програм спорт

12.00-13.30  учионица 4

Аеробик (Т)

12.00-13.30 учионица 1

Фудбал (П)

I група и II група 09.00 – 10.30

Спортска медицина (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

-Редовни и ванредни студенти

10.30 – 12.00 учионица 4    

Пливање (Т)

(Колоквијум)

   12.00-13.30 учионица 2    

Теорија спортског тренинга(П)

- студијски програм спорт

- студијски програм Физичко васпитање

I група и II група 13.30-15.00

Теорија и организација изборног спорта – Спортска рекреација (Т)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Пливање(П)

(Колоквијум)

I група и II група

Базен хотела „Бистрица“ Јахорина

12:00.18:00

Рекреација у туризму (Т)

(Колоквијум)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Рукомет (Т)

   10.30-12.00 учионица 2

Спортска гимнастика)

I група и II група 12.00-15.00

Рукомет (П)

I група и II група 09.00-10.30

Теорија спортског тренинга (Т)

студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 2

Спортска гимнастика (Т)

12.00-13.00 учионица 2

III

Активности у природи (Т)

(Колоквијум)

09.00-10.30 учионица1

Кошарка (Т)

10.30-12.00учионица 1

Атлетика (П)

(Колоквијум)

I иII група12.30-14.30

Методика тренинга изабране гране спорта Кошарка (Т)

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 1

Методика тренинга изабране гране спорта Фудбал (Т)

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 2

Корективна гимнастика (Т)

09.00-10.30учионица 1

Менаџмент у спорту (Т)

студијски програм спорт

-Редовни и ванредни студенти

10.30-12.00 учионица 2

Атлетика (Т)

09.00-10.30 учионица 1

Методика тренинга изабране гране спорта спортска рекреација (Т)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Кошарка)

I група и II група10.30-12.00

Корективна гимнастика (П)

I група и II група12.00-13.30

Борилачки спортови (П)

I група 09.00 – 10.30

II група 10.30 – 12.00

 Рекреација у спорту (Т)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 1

IV

Ритмичка гимнастика и плес (П)

I група и II група 10.30-12.30

Методика физичког васпитања (Т)

09.0010.30 учионица 2

Менаџмент у спорту (Т)

-Редовни и ванредни студенти

10.30-12.00 учионица 2

Ритмичка гимнастика и плес (Т)

09.00-10.30 учионица2

 Спортска рекреација (Т)

09.00-10.30  учионица  1

Ритмичка гимнастика и плес (П)

(Колоквијум)

I и II група 10.30-12.00