РАСПОРЕД ЧАСОВА 21.05.201825.05.2018.                          

                              

Год.

ПОНЕДЈЕЉАК

21.05.2018.

УТОРАК

22.05.2018.

СРИЈЕДА

23.05.2018.

ЧЕТВРТАК

24.05.2018.

ПЕТАК

25.05.2018.

I

Антропомоторика (П)

I и II група   09.00 – 10.30

Биомеханика (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

(Колоквијум)

10.30-12.00 учионица 4

Мјерења у спорту (Т)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Одбојка (П)

I и II група 10.30-12.00

Мјерења у спотру (П)

-студијски програм спорт

09.00-10.30

Теорија физичке културе (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

(Колоквијум)

09.00- 10.30учионица 1

Фитнес (Т)

студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 1

Антропомотрика (Т)

студијски програм физичко васпитање

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 1

Одбојка (Т)

10.30-12.00 уционица 4

Психологија (Т)

- студијски програм спорт

- студијски програм Физичко васпитање

-Редовни и ванредни студенти

09.00-10.30 – учионица 4

II

Фудбал (Т)

09.00-10.30 учионица 2

Биомеханика (Т)

- студијски програм спорт

(Колоквијум)

10.30- 12.00 учионица 4

Теорија спортског тренинга(П)

- студијски програм спорт

- студијски програм Физичко васпитање

I група и II група12.30-14.00

Фудбал (П)

I група и II група 09.00 – 10.30

Спортска медицина (Т)

- студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

-Редовни и ванредни студенти

10.30 – 12.00 учионица 4    

Рукомет (Т)

(Колоквијум)

    12.00-13.30 учионица 4

Елементарне игре (Т)

(Колоквијум)

- студијски програм спорт

09.00-10.30 учионица 3

Пливање(П)

I група и II група

Базен хотела „Бистрица“ Јахорина

12:00.18:00

Пливање (Т)

10.30- 12.00 учионица 2    

Спортска гимнастика)

I група и II група 12.00-15.00

Рукомет (П)

I група и II група 09.00-10.30

Теорија спортског тренинга (Т)

студијски програм Физичко васпитање

- студијски програм спорт

10.30-12.00 учионица 2

Спортска гимнастика (Т)

(Колоквијум)

12.00-13.00 учионица 2

III

Атлетика (Т)

09.00-10.30 учионица 1

Кошарка (Т)

10.30-12.00учионица 1

Борилачки спортови (Т)

09.00 -10.30 учионица 1

Корективна гимнастика (Т)

(Колоквијум)

10.30-12.00учионица 1

Менаџмент у спорту (Т)

студијски програм спорт

-Редовни и ванредни студенти

10.30-12.00 учионица 2

Кошарка)

I група и II група10.30-12.00

Атлетика (П)

I група и II група 12.00-14.00

Активности у природи (Т)

09.00-10.30 учионица2

Корективна гимнастика (П)

I иII група10.30-12.00

Рекреација у спорту (Т)

- студијски програм спорт

(Колоквијум)

11.00-12.30учионица 1

Рекреација у спорту (П)

12.30-14.00

IV

Ритмичка гимнастика и плес (П)

I група и II група10.30-12.30

Методика физичког васпитања (Т)

(Колоквијум)

09.0010.30 учионица 2

Менаџмент у спорту (Т)

-Редовни и ванредни студенти

10.30-12.00 учионица 2

Ритмичка гимнастика и плес (Т)

10.30-12.00 учионица 2

Спортска рекреација (Т)

(Колоквијум)

11.00-12.30   учионица 1

Спортска рекреација(П)

I група и II група 12.30-14.00