РАСПОРЕД ЧАСОВА  26.05.2018.ВАНРЕДНИ СТУДИЈ

Год. 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30
I
Учионица 4

Биомеханика (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Одбојка (T)

- студијски програм физичко васпитање

Антропомоторика (Т)

- студијски програм физичко васпитање

-студијски програм спорт

II
Учионица 2

Рукомет (T)

- студијски програм физичко васпитање

Фудбал (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Пливање (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Спортска гимнастика (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Теоријаспортскогтренинга (Т)

- студијски програм физичко васпитање

III

Учионица 1

Борилачки спортови (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Кошарка (Т)

-студијски програм физичко васпитање

Корективна гимнастика(Т)

- студијски програм физичко васпитање

Атлетика (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Активности у природи (Т)

- студијски програм физичко васпитање

IV

Учионица 3

Методика физичког васпитања (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Спортска рекреација (Т)

- студијски програм физичко васпитање

Ритмичка гимнастика и плес (Т)

- студијски програм физичко васпитање