УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА - ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИЈ

ПОСТДИПЛОМСКИ  СТУДИЈ  ПО  СТАРОМ  МОДЕЛУ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722533

Општина: 089, Буџетска организација: 0831015 Износ 90%

Општина: 088, Буџетска организација: 0831001 Износ 10%

Позив на број: 0000000615

ДОКТОРАТИ  ПО  СТАРОМ  МОДЕЛУ

Прималац: РПН-Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722535

Општина: 089, Буџетска организација: 0831015 Износ 90%

Општина: 088, Буџетска организација: 0831001 Износ 10%

Позив на број: 0000000615