Семестар  1

Шифра             Назив Фонд ЕCTS Статус       Одговорни наставник
ФВ1-1 Антропомоторика I 2+3 6 обавезни др Тијана Перовић, доцент
ФВ1-2 Одбојка I 2+2 5 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
ФВ1-3 Теорија физичке културе I 2+1 3 обавезни др Љубо Милићевић, ванредни професор
ФВ1-4 Педагогија 2+0 3 обавезни др Далиборка Шкипина, доцент
ФВ1-5 Социологија са социологијом спорта 2+0 3 обавезни др Биљана Милошевић Шошо, ванредни професор
ФВ1-6 Енглески језик 1+2 3 обавезни др Маја Кујунџић, ванредни професор
ФВ1-7 Функционална анатомија 2+2 5 обавезни др Славко Ждрале, редовни професор
ФВ1-8/1 Вјежбе обликовања 1+1 2 изборни др Љубо Милићевић, ванредни професор

Семестар  2

Шифра Фонд ЕCTS Статус       Одговорни наставник
ФВ2-1 Антропомоторика II 2+3 6 обавезни др Тијана Перовић, доцент
ФВ2-2 Одбојка II 2+2 5 обавезни др Владан Савић, ванредни професор
ФВ2-3 Теорија физичке културе II 3+1 5 обавезни др Љубо Милићевић, ванредни професор
ФВ2-4 Психологија 2+1 3 обавезни др Бојана Попадић, доцент
ФВ2-5 Биомеханика 3+1 5 обавезни др Дејан Гојковић, ванредни професор
ФВ2-6 Информатика и рачунарство 1+2 4 обавезни др Илија Лаловић, ванредни професор
ФВ2-8/2 Фитнес 1+1 2 изборни др Борислав Цицовић, ванредни професор

Семестар 3

Шифра             Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ3-1 Физологија спорта 2+1 3 обавезни др Славко Ждрале, редовни професор
ФВ3-2 Рукомет I 2+2 5 обавезни др Синиша Каришик, ванредни професор
ФВ3-3 Пливање I 2+2 5 обавезни др Миломир Тривун, ванредни професор
ФВ3-4 Спортска гимнастика I 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, ванредни професор
ФВ3-5 Теорија спортског тренинга I 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, ванредни професор

ФВ3-6

Фудбал I

2+2

5

Обавезни

др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор

ФВ3-7/2 Превенција постуралних поремећаја тијела 1+1 2 изборни др Дејан Гојковић, ванредни професор

Семестар 4

Шифра             Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ4-1 Спортска медицина 2+1 3 обавезни др Славко Ждрале, редовни професор
ФВ4-2 Рукомет II 2+2 5 обавезни др Синиша Каришик, ванредни професор
ФВ4-3 Пливање II 2+2 5 обавезни др Миломир Тривун, ванредни професор
ФВ4-4 Спортска гимнастика II 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, ванредни професор
ФВ4-5

 Фудбал II

2+2

5

Обавезни

др Дејан Ћеремиџић, ванредни професор

ФВ4-6 Теорија спортског тренинга II 2+2 5 обавезни др Далибор Фулурија, ванредни професор
ФВ4-7/2 Аеробик 1+1 2 изборни др Цвијета Крсмановић, редовни професор

  

Семестар 5

Шифра             Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ5-1 Атлетика I 2+3 6 обавезни др Ратко Павловић, ванредни професор
ФВ5-2 Борилачки спортови I 2+3 6 обавезни др Борислав Цицовић, ванредни професор
ФВ5-3 Корективна гимнастика I 2+2 5 обавезни др Дејан Гојковић, ванредни професор
ФВ5-4 Зимски спортови I 2+5 8 обавезни др Синиша Каришик, ванредни професор
ФВ5-5 Кошарка I 2+2 5 обавезни др Цвијета Крсмановић, редовни професор

 

Семестар 6

Шифра             Назив    Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ6-1 Атлетика II 2+3 6 обавезни др Ратко Павловић, ванредни професор
ФВ6-2 Борилачки спортови II 2+3 6 обавезни др Борислав Цицовић, ванредни професор
ФВ6-3 Корективна гимнастика II 2+2 5 обавезни др Дејан Гојковић, ванредни професор
ФВ6-4 Активности у природи 2+5 8 обавезни др Миломир Тривун, ванредни професор
ФВ6-5 Кошарка II 2+2 5 обавезни др Цвијета Крсмановић, редовни професор

                                                                   

                                 Семестар  7                                     

Шифра             Назив   Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ7-1 Методика физичког васпитања I 3+1 5 обавезни др Јовица Тошић, доцент
ФВ7-2 Ритмичка гимнастика и плес I 2+3 6 обавезни др Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
ФВ7-3 Спортска рекреација I 3+2 6 обавезни др Борислав Цицовић, ванредни професор
ФВ7-4 Зимски спортови II 2+5 7 обавезни др Синиша Каришик, ванредни професор
ФВ7-5 Менаџмент у спорту I 2+1 6 обавезни др Ненад Лалић, ванредни професор

 

                                       Семестар  8                                          

Шифра             Назив   Фонд ЕCTS Статус    Одговорни наставник
ФВ8-1 Методика физичког васпитања II 3+4 8 обавезни др Јовица Тошић, доцент
ФВ8-2 Ритмичка гимнастика и плес II 2+3 6 обавезни др Татјана Ћеремиџић, ванредни професор
ФВ8-3 Спортска рекреација II 3+2 6 обавезни др Борислав Цицовић, ванредни професор
ФВ8-4 Менаџмент у спорту II 2+1 5 обавезни др Ненад Лалић, ванредни професор