На 73. манифестацији „Избор најуспјешнијих спортиста и спортских екипа Босне и Херцеговине“ за 2017. годину, одржаној 25. јануара 2018. године, декану Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Бориславу Цицовићу додијељено је посебно признање за остварене резултате.

http://www.ues.rs.ba/2018/01/26/dekan-fakulteta-fizickog-vaspitanja-i-sporta-dobitnik-specijalne-nagrade-za-doprinos-naucno-istrazivackom-i-publicistickom-radu/