ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти Факултета физичког васпитања и спорта, да је ријешен проблем превоза студената на релацији Пале-Стамбулчић.

На приједлог Савеза студената Факултета физичког васпитања и спорта, ангажује се ауто превозник који ће вршити превоз студената (за зимски семестар) на релацији Пале-Стамбулчић и то три пута дневно у периоду одржавања наставе.

Сви редовни студенти на првом циклусу студија су обавезни, да приликом уплаћивања школарине уплате износ од 30 КМ на име организованог превоза.

Полазак испред бензинске пумпе „Нешковић“

08:30 часова

10:15 часова

13:30 часова

Повратак са Стамбулчића:

09:00 часова

10:45 часова

14:00 часова

УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА

 Накнада за превоз за зимски семестар  (30 КМ):

Прималац: Савез студената Факултета физичког васпитања и спорта

Рачун примаоца: 5514802214048894