Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

одбрану дипломског рада кандидата Игора Стојића  под називом

,,ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Одбрана ће се одржати у уторак 27.02. 2018. године, у 11,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.