Факултет физичког васпитaња и спорта Универзитета у  Источном Сарајеву

ОГЛАШАВА

јавну одбрану докторске дисертације кандидата Мр  Бранислава Страјнића под називом

,,Ефекти програма кондиционе припреме код кадеткиња усмјерених на спорт“

Одбрана ће се одржати у петак 15.12.2017. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.

Комисија за одбрану докторске дисертације:

др, Борко Петровић, ванредни  професор - предсједник
др, Борислав Цицовић, ванредни професор - ментор
др
Владан Савић, ванредни професор - члан

Докторску дисертацију заинтересована лица могу погледати у Библиотеци Факултета физичког васпитања и спорта сваким радним даном од 08,00 до 14,00 часова