ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

ЗА НАСТАВНИКЕ,СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ И ВАСПИТАЧЕ

 

Позивају се сви кандидати који су обавили приправнички стаж и стекли услов за полагање Стручног испита за наставнике, стручне сараднике и васпитаче да доставе пријаве за полагање.

Школа или кандидат треба да приложе сљедећу документацију:

-          Пријава за полагање са контакт телефоном кандидата;

-          Овјерена фотокопија дипломе или увјерења о завршеном првом циклусу студија;

-          Потврду образовно-васпитне установе у којој је приправник запослен о трајању приправничког стажа;

-          Извјештај ментора о реализацији плана и програма стажирања, верификован на Наставничком вијећу;

-          Мишљење стучног органа школе о раду приправника у току приправничког стажа;

-          Уговор о обављању приправничког (волонтерског) стажа закључен између образовно-васпитне установе и кандидата.

Све информације можете добити на телефон број 057 / 227-495