Прилог бр. 1.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

IПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: 1. 2. 2017. године

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмет Теорија физичке културе

Назив факултета: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Број кандидата који се бирају: један (1)

Број пријављених кандидата: један (1)

IIПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Први кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Љубо /Никола/ Милићевић

Датум и мјесто рођења: 5. 1. 1956. Године, Урошевац.

Установе у којима је био запослен: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Звања/ радна мјеста: Асистент; Виши асистент;  Доцент.

Научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /

2. Биографија, дипломе и звања

Оснвне студије(студије првог циклуса):

Назив институције: Факултет за физичку културу, Универзитет у Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Сарајево, 1982. године

Постдипломске студије (студије другог циклуса):

Назив институције: Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу

Мјесто и година завршетка: Ниш, 2007. године

Назив магистарског рада: „Утицај морфолошких карактеристика и моторичких способности на резултате у спринтерском трчању код студената физичке културе“

Ужа научна/умјетничка област: Физичко васпитање

Докторат(студије трећег циклуса):

Назив институције: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Мјесто и година завршетка: Источно Сарајево, 2011. године

Назив дисертације: „Релације антрополошких димензија и савремених модела садржаја активности у природи“

Ужа научна/умјетничка област: Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

Факултет физичке културе, Универзитет у Српском Сарајеву – асистент на наставном предмету Антропомоторика /19. 03. 1999. – 23. 01. 2007 године/

Факултет физичке културе, Универзитет у Источном Сарајеву – виши асистент на наставном предмету Атлетика / 23. 01. 2007. – 18. 04. 2012 године/

Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву – Доцент на наставном предмету Теорија физичке културе /од 18. 04. 2012 године/

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора

      1.  Каришик, С., Милићевић, Љ. (2006). Социјалне функције спорта, Научно стручни часописиз области спорта и физичке културе, Факултет физичке културе Источно Сарајево. Година I, број I, 112-118.

      2.  Милићевић, Љ. (2007). Морфолошке  карактеристике и моторичке способности као предиктори спринтерског трчања, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе, Факултет физичке културе,  Источно Сарајево. Година II, број I, 63-67.

      3.  Милићевић, Љ. (2008). Игра и емоције, Научно-стручни часопис из области спорта ифизичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година III, број I, 87-89.

      4.  Милићевић Љ. (2009). Рекреација и слободно вријеме. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година IV, број I, 97-104.    

      5.  Милићевић, Љ. (2010). Морфолошке карактеристике као предиктори на успјешност вижње кајака.  Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година V, број II, 57-60

2. Радови послије последњег избора/реизбора

      1.Милићевић, Љ. (2012). Основни појмови физичке културе,  Научно-стручни часопис из области спорта ифизичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година VII, број I-II. 77-83.

Као у свакој науци, тако и у физичкој култури, нужно је што тачније одредити сваки појамкако не би долазило до међусобног неразумијевања и погрешних интерпретација. С обзиром да се са сваким новим сазнањем и дубљим продирањем у суштину предмета и појава, појмови проширују, надограђују и мијењају, дефинисање основних појмова физичке културе је привремено и важи само за одређени временски период. Појмови нису вјечито трајни. Процес засновања, наиме, и није ништа друго до непрестално дефинисање предмета сазнања. У складу са својим начином производње, као што уређују своје друштвене односе, људи производе и схватања, идеје, концепције које су привремене и пролазне тј. историјске.

2. Милићевић, Љ. (2015). Историјски аспекти допинга и антидопинга у спорту Научно-стручни часопис из области спорта ифизичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година X, број I, 39-43.

Коришћење допинга није појава новијег датума. У свјетлу приче о спорту у старој и класичној Грчкој, нимало не чуди што је напредни грчки љекар Гален говорио о употреби стимулативних средстава.  Бројни историјски извори потврђују да су војници и побједници на античким олимпијским играма (Савић, 2008) у периоду прије нове ере користили различите биљне екстракте којима су побољшавали своју физичку снагу и издржљивост, подизали ниво своје борбене готовости, повећавали пажњу и изазивали емоционалну раздражљивост. Традиција употребе стимулативних средстава своје ново лице показала је у савременој историји у области спорта, гђе је жеља за постизањем спортског успјеха објединила рад спортиста, љекара, тренера и фармацеута.   Из савременог доба потичу многе приче о чувеним трагедијама, попут колапса америчког маратонца Томаса Хикса на Олимпијади у Сент Луису 1904, смрти данског бициклисте Јенсена на Олимпијади у Риму 1960. и британског бициклисте Симпсона на Тур де Фансу 1967. Педесетих година двадесетог вијека, амерички и совјетски спортисти су навелико користили стероидну компоненту познату као дианабол. Неки тврде да је управо то објашњење за „нерегуларне резултате“ на Оломпијским играма у Риму 1960. послије којих се све више знало о томе колико стероиди   могу да буду корисни. „Од сљедеће олимпијаде па све до оних  краја осамдесетих  година двадесетог вијека владала је права помама за коришћењем недозвољених супстанци каква није виђена никада раније и никада касније“, ако ни због чега другог онда због тога што нису постојале адекватне методе за откривање присуства тих супстанци (Лусцхен, 2000). Са спектакуларним дисквалификовањем спортиста започело се тек осамдесетих година двадесетог вијека; 1983. Деветнаест спортиста је добило забрану учешћа на Панамеричким играма, Канађанин Бен Џонсон је дисквалификован на Олимпијским играма у Сеули 1988, а Немица Катрин Крабе уочи Олимпијаде у Барселони 1992.

3. Каришик, С.,  Горановић, С., Милићевић, Љ., Божић,.Д. (2016).  Cranial Limbs As A Predictor Of Precision In Handball. Journal of Physical        Education and Sports Management. Vol. 3, No. 1, pp. 78-87. 

Рад има за циљ да испита на који начин димензије кранијалних екстремитета, дужина руке и димензије шаке, утичу на прецизност и јачину избачаја лопте у рукомету. Узорак испитаника чини 75 играча рукомета, Премијер лиге БиХ (30 испитаника) и Прве лиге Републике Српске (45 испитаника), старосне доби од 17-37 године. За процјену кранијалних екстремитета рукометаша, коришћен је сет од пет варијабли (дужина шаке, диаметар ручног зглоба,  планиметријски параметар шаке, распон руку и дужина руке), а за процјену прецизности и снаге избачаја коришћене су три варијабле (прецизност са седам метара из става, прецизност са девет метара из скока и бацање лопте из сједа). Регресионом анализом је утврђено да велики утицај на прецизност у рукомету има варијабла планиметријски параметар шаке, са статистичком значајности од п = .000, док дужина руке граничну статистичку значајност остварјује са јачином избачаја лопте, на нивоу од п = .06. Добијени резултати евидентно нам указују да антропометријске мјере кранијалних екстремитета значајно утиче на прецизност и снагу избачаја лопте, на нивоу статистичке значајности од п < .01. Највећи утицај су оствариле мјере дужина руке и планиметријски параметар шаке.

4. Павловић, Р., Милићевић, Љ., Врцић,М., Пупиш, М. (2016). The differences between the qualification and final results in the jumping  disciplines of the finalists of European indoor Championship in Prague 2015. ACTA KINESIOLOGICA-International Scientific Journal on Kinesiology,10 (1), 17-22.

Циљ истраживања је био да се утврде разлике између атлетичара у скакачким дисциплинама Европског дворанског првенства одржаног од 6-8 марта 2015. године у Прагу. Узорак испитаника је обухватио 66 такмичара (33 женских и 33 мушких), који су наступили у квалификацијама и финалу првенства.

Анализирани су остварени резултати квалификационог и финалног наступа у четири званичне скакачке дисциплине (скок у даљ, троскок, скок у вис, скок мотком). Примјеном модула т-теста добијени су резултати који су показали да је 56% мушких и женских атлетичара у свим дисциплинама остварило бољи финални од квалификационог резултата,  док је 28% остварило бољи резултат у квалификацијама него у финалу. Такође 14% такмичара је остварило идентичан резултат у оба наступа (дисциплине скок у вис, скок мотком). Статистички значајне разлике за ниво (п<0,05) између квалификација и финала су забиљежене у дисциплинама скок у даљ (жене) и троскок (мушкарци).

5. Каришик, С., Милићевић, Љ., Божић, Д. (2016). Квалитативни показатељи избачаја лопте у рукомету.  Научно-стручни  часопис из области спорта ифизичке културе. Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година XI, број 1, 19-27.   

Стремљење савременог рукомета ка највећим достигнућима и успјесима, доводи до тога да фокус истраживача буде базиран на најзначајније елементе рукометне игре, који директно утиче на успјешност екипе, између осталог и шутирање. У овом раду акценат је стављен на квалитет избачаја лопте, односно, посматрана  је прецизност и снага избачаја лопте код рукометаша различитог ранга такмичења. Узорак испитаника чини 60 играча рукомета, 30 играча Премијер лиге БиХ и 30 играча Прве лиге Републике Српске, старосне доби од 17-37 година. Такође је урађена и упоредна анализа антропометријских мјера кранијалних екстремитета који чине последњу полугу при избачају лопте у кинетичком ланцу. За процјену кранијалних екстремитета рукометаша, коришћен је сет од пет варијабли (дужина шаке, диаметар ручног зглоба,  планиметријски параметар шаке, распон руку и дужина руке), а за процјену прецизности и снаге избачаја коришћене су три варијабле (прецизност са седам метара из става, прецизност са девет метара из скока и бацање лопте из сједа). У циљу утврђивања статистичке значајности сви подаци су обрађени на униваријантном нивоу, израчунати су основни дескриптивни параметри, а затим на униваријантном нивоу примјењен је Студентов т-тест. Резултатима Студентовог т-теста је потврђрно да су идентификоване статистички значајне разлике између средњих вриједности рукометаша различитог ранга такмичења у мјерама дужине руке и распона руку, као и у тесту бацање лопте из сједећег положаја (СМБЛС .000) и прцизност са 7 метара из става, са тла (СМП7М .008), на нивоу статистичке значајности од п < .01.

4. Образовна дјелатност кандидата

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

/

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора

Рецензирани универзитетски уџбеници који се користе у земљи:

Љубо Милићевић (2017). Теорија физичке културе, Источно Сарајево

Менторства ичланство у комисијама дипломских, мастер, магистарских и докторских радова :

Ментор за завршни рад првог циклуса (дипломски рад):

Димитрије Мркајић (2016). Позитивни утицаји физичке активности и физичког вјежбања на организам

Недељко Чолић (2017). Ефекти примјене физичке активности на локомоторни апарат

Ментор за завршни рад другог циклуса (мастер рад)

/

Ментор за завршни рад другог циклуса (магистарска теза)

/

Ментор за завршни рад трећег циклуса (докторска дисертација)

/

Члан и председник комисије за одбрану мастер рада

Марко Баричанин (15.05.2013). „Каноничке релације између антрополошких димензија и резултата спринтерског трчања код селекционисане дјеце за спорт“   /предсједник комисије/

Далибор Стевановић (15. 9. 2014). „Промјене морфолошких карактеристика и специфично – моторичких способности у додатној настави“ /члан комисије/

Обренко Миљковић (2. 10. 2014). „Допинг у спорту“ /члан комисије/

Ведрана Орашанин (18. 7. 2013). „Утицај посебно програмиране наставе корективне гимнастике на неке моторичке способности ученика среднјег школског узраста“ /члан комисије/

Хајрудин Прентић (9. 7. 2015). „Утицај програмираног вјежбања на трансформационе процесе морфолошких карактеристика ученика усмјерених за рукомет“ /члан комисије/

Томица Бугарин (15.07.2015). ,,Односи између морфолошких карактеристика и експлозивне снаге код дјечака узраста од 7-11 година,,   /члан комисије/

Члан и председник комисије за одбрану магистарскe тезe

/

Члан комисије за одбрану докторске дисертације

Сенад Чоковић (18. 9. 2015). „Експлозивна и репетитивна снага у функцији трансформационих процеса антрополошких карактеристика младих спортиста“ /члан ккомисије/

5. Стручна дјелатност кандидата

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора

/

6. Резултат  интервјуа са кандидатима

Комисија је обавила интервју са кандидатoм доц. др Љубом Милићевићем. По окончању интервјуа комисија је констатовала да  кандидат  испуњава законом прописане услове конкурса на који се пријавио као и све обавезе и различите задатке како у извођењу наставе тако и у свом научном раду.

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  (Службени гласник РС  број: 73/10)

Увидом у достављену документацију комисија је констатовала да је кандидат доц. др Љубо Милићевић  у наставном процесу од 1999. Године  у својству асистента, вишег асистента и доцента као и да је у том периоду реализовао практичну и теоретску наставу на предмету Антропомоторика, Атлетика и Теорија физичке културе  на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ[P1] 

На конкурс објавлјен дана 1. 2. 2017. Године у дневном листу „Глас Српске“, за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмет Теорија физичке културе, пријавио се један кандидат.

            Комисија констатује да доц. др Љубо Милићевић,  испуњава све законом предвиђене услове за именовање у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмет Теорија физичке културе и то:

- У звању доцента провео је један  изборни период на предмету Теорија физичке културе

- Има објављено пет рецензираних научних радова из уже научне области, послије избора у звање доцента

- Има објављен један универзитетски уџбеник из предмета Теорија физичке културе, на који се бира

- Био је ментор, више пута за завршни рад првог циклуса, више пута члан комисије за одбрану мастер рада, као и један пут члан комисије за одбрану докторске дисертације

            На основу напријед наведеног, Комисија са задовољством једногласно предлаже Наставно - научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се доц. др Љубо Милићевић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа област образовања основне дисциплине у физичком васпитању и спорту, на наставном предмету Теорија физичке културе.

Источно Сарајево:1703.2017. године

Чланови Комисије:

1._______________________

  1. Др Небојша Ранђеловић, ванредни професор,  ужа  научна  област, научне дисциплине у спорту и физичком васпитању- предмет Теоруја физичке културе, Факултет  спорта и  физичког васпитања Универзитет  у Нишу,

                                                      предсједник

2._______________________

  1. Др Далибор Стевић, ванредни професор,  ужа  научна  област Спортске и рехабилитационе науке - предмет Теорија физичке културе, Педагошки факултет

                          Бијељина Универзитет  у Источном Сарајеву,

                                                             члан

3._______________________

  1. Др Синиша Каришик, ванредни професор,  ужа  научна  област Кинезиологија колективних спортова - предмет Рукомет, Факултет  физичког васпитања и спорта

                                   Универзитет  у Источном Сарајеву,

                                                            члан


 [P1] 4 primjerka.