Иѕвјештај комисије за разматрање приједлога и давања мишљења о додјели звања Професор емеритус можете погледати овдје.